Xaro vom Alexyrvo Hof

Pedigree

Xaro vom Alexyrvo Hof

Male German Shepherd 1991-12-14
V1

German Shepherd

1990-04-02

SchH3

VA1

German Shepherd

1987-08-04

SCHH3, FH

VA6

German Shepherd

1984-12-10

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V
V
SG3

German Shepherd
V16
V
V

German Shepherd

1984-08-28

SchH3
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

1984-05-02

SCHH 3

V6

German Shepherd

1980-08-26

SCHH3
V 19

German Shepherd
V27
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1989-01-12

VH1

VA8

German Shepherd

1984-01-14

SCHH3

V

German Shepherd

1980-11-06

VH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd

1981-10-06

VH1
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
SEL CH (US) V
V

German Shepherd

1986-04-23

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
SG3

German Shepherd

1981-09-19

SCHH1, VH2
V16

German Shepherd
VA12
V
V

German Shepherd
VA2
V