Wicko vom Veitsberg

Pedigree

Wicko vom Veitsberg

Male German Shepherd 1987-08-23
V10

German Shepherd

1982-11-11

SchH3

V

German Shepherd

1976-05-28

SchH3

V

German Shepherd

1973-04-06

SchH3
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1971-12-29

SCHH3
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1978-02-07

SchH3

V

German Shepherd

1974-11-09

SchH2
V2

German Shepherd
V1
SG1
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1975-02-21

SchH3
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA2

German Shepherd

SCHH 1

VA4

German Shepherd

1981-08-04

SchH3

V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V
VA8

German Shepherd

1977-04-28

SchH3
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA6 VA1(I)
V5

German Shepherd

1981-07-11

SchH1

V

German Shepherd

1979-04-22

SchH3
VA16

German Shepherd
VA7
SG
V17

German Shepherd
V2
VA5

German Shepherd

1977-03-30

SchH3
V 3-VA (ITA)

German Shepherd
V2
VA8

German Shepherd
OEST.SGR A.CH. A.GV.