Werra vom Rader-Kreuz

Pedigree

V Werra vom Rader-Kreuz

SCHH3
Female German Shepherd 1996-03-01
VA8

German Shepherd

1984-01-14

SCHH3

V

German Shepherd

1980-11-06

VH2

V

German Shepherd

1976-05-28

SchH3
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1977-12-31

SchH1
VA3

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd

1981-10-06

VH1

V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1974-03-05

VH1
SEL CH (US) V

German Shepherd
V1
SG1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1980-12-18

SchH1

VA1

German Shepherd

1973-12-01

SchH3/FH

2X VA1

German Shepherd

1971-03-01

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1971-03-07

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
V7

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

1973-05-20

SchH1

VA4

German Shepherd

1970-09-03

SchH3

German Shepherd
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1967-11-30

SchH1
V

German Shepherd
V
V12
V

German Shepherd
VA3