Walberta vom Arolser Holz

Pedigree
Report Type:

V3 Walberta vom Arolser Holz

SCHH1, FH1 Female German Shepherd Mar 3, 2004
V

German Shepherd

Aug 31, 2000

SCHH3 FH2

V

German Shepherd

Nov 2, 1996

SchH3 FH2 IP3

SG

German Shepherd

Feb 23, 1989

SchH3/FH/IP3
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

Mar 4, 1994

SCHH3
V

German Shepherd
V
G
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SCHH3,IP2

V

German Shepherd

May 23, 1988

SchH3
 
German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

SCHH2
V

German Shepherd

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd

Feb 10, 2001

SCHH1

V

German Shepherd

Feb 25, 1994

SCHH3, IP3, FH2

V

German Shepherd

Aug 8, 1988

SCHH3 , FH2, IP3,(SG-BSP)
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

German Shepherd

Feb 1, 1990

SCHH3, FH
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

Mar 10, 1998

V

German Shepherd

May 23, 1988

SchH3
 
German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Jul 14, 1991

SCHH3
 
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V