Voyage vom Mittelwest

Pedigree

Voyage vom Mittelwest

Female German Shepherd 1999-11-19
VA

German Shepherd

1996-11-22

SCHH3, IP3, FH

VA5

German Shepherd

1993-10-27

SCHH3

V

German Shepherd

1991-08-27

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA1
V
V12

German Shepherd
V17
V
V

German Shepherd

1986-11-28

VH1
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
2X VA1
SG1
VA10

German Shepherd

1994-11-18

SCHH2

V13

German Shepherd

1992-09-04

SCHH3
V5

German Shepherd
VA1
VA2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1992-10-27

SCHH1
V23

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd
VA2(I) VA5(A) V5
V

German Shepherd

1994-09-08

VA (JAPAN)

German Shepherd

1992-02-21

SchH3

V

German Shepherd

1989-09-03

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1989-08-11

SchH1
V38

German Shepherd
V22
V

German Shepherd
2X VA2
V6

German Shepherd

1989-03-29

SchH3/FH/IP3

V

German Shepherd

1986-08-29

SchH3
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
VA1
VA8

German Shepherd

1985-11-07

SchH1
V

German Shepherd
2X VA1
V

German Shepherd