Varschu von Grehenheim

Pedigree

Varschu von Grehenheim

Kkl 1
V

German Shepherd

1984-02-24

SchH3

V

German Shepherd

1981-11-28

SchH3

V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

1980-03-28

SchH3/FH/IP1

VA(JSV)

German Shepherd

1978-01-11

SchH3
V3

German Shepherd
V16
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1972-04-01

SchH2
V 3

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

German Shepherd

1987-04-24

VA3

German Shepherd

1984-02-15

SCHH3, IPO3, FH

VA5

German Shepherd

1980-12-19

SCHH3, IPO3, FH
VA12

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1977-09-17

SchH1
VA1(DK)

German Shepherd
SEL CH (US) V
SG
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd

1984-07-04

SchH2

2X VA1

German Shepherd

1981-11-28

SCHH3, IPO3, FH, BHP2
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
V
VA5

German Shepherd

1981-06-21

SchH1
V3 VA3(I) VA1(JP)

German Shepherd
VA1(DK)
V

German Shepherd
VA1
V