Vanta vom Kirchgarten

Pedigree

Vanta vom Kirchgarten

Female German Shepherd Jan 23, 1992
V60

German Shepherd

Mar 2, 1985

SchH3/FH

VA10

German Shepherd

Oct 4, 1981

SCHH3

VA1

German Shepherd

Sep 16, 1978

SchH3
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V27
V3
V

German Shepherd

Oct 5, 1979

SchH1
V

German Shepherd
VA5
 
V
V22

German Shepherd
VA1
V23
V

German Shepherd

Oct 20, 1982

SchH3

V

German Shepherd

Feb 20, 1980

SchH3/FH
VA5

German Shepherd
 
VA2
V
VA3

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd

Nov 9, 1977

SchH3
VA1

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
 
SEL CH (US) V
SG

German Shepherd

Nov 15, 1988

VA1

German Shepherd

Dec 26, 1983

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
VA3

German Shepherd

May 29, 1978

SCHH3, IPO3, FH, HGH
VA5

German Shepherd
 
VA2
V
V

German Shepherd
 
SEL CH (US) V
SG
V

German Shepherd

Feb 21, 1985

SchH1

V

German Shepherd

Aug 25, 1981

SchH3/FH
VA5

German Shepherd
 
VA2
V
V

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

Apr 19, 1981

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA1
 
V