Uschi vom Sulzbachtal

Pedigree

Uschi vom Sulzbachtal

Female German Shepherd Aug 30, 1987
2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

May 9, 1978

SCHH3, IPO3, FH

V

German Shepherd

Jan 6, 1976

SchH3
V 66

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Jan 13, 1974

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
SGR (HOLL) V
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2

V

German Shepherd

May 28, 1976

SchH3
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V1
V
 
VA5

German Shepherd

Mar 17, 1977

SchH3/FH
V 13

German Shepherd
SEL CH (US) V
 
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

Mar 17, 1985

VA4

German Shepherd

Aug 4, 1981

SchH3

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
 
VA10
V
VA8

German Shepherd

Apr 28, 1977

SchH3
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA6 VA1(I)
V5
V

German Shepherd

Jan 27, 1982

SCHH2

V1

German Shepherd

Feb 12, 1979

SCHH3, FH
VA13

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
SEL CH (US) V
 
VA8
V

German Shepherd

Nov 4, 1979

SchH3
SG2

German Shepherd
V
VA8
V

German Shepherd
V
V