Uschi vom Haus Beck

Pedigree

V21 Uschi vom Haus Beck

SchH2 Female German Shepherd Mar 21, 1975
V27

German Shepherd

Aug 27, 1971

SCHH3

V1

German Shepherd

Sep 19, 1968

SchH3

V

German Shepherd

Oct 3, 1965

SCHH2
V

German Shepherd
 
V3
SG
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd

May 20, 1962

SCHH3
VA2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
 
VA6
V
V

German Shepherd

Dec 25, 1968

SchH1

VA2

German Shepherd

Oct 11, 1966

SCHH3 FH INTBCH
V

German Shepherd
V18
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Oct 24, 1966

SchH3
V1

German Shepherd
 
VA2
 
V
 
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

Jun 9, 1971

SchH1

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

Mar 31, 1967

SCHH3

VA4

German Shepherd

Oct 20, 1962

SCHH3, FH
V16

German Shepherd
VA1
VA3
V

German Shepherd
2X VA1
V7

German Shepherd

Mar 27, 1965

SCHH1
V1

German Shepherd
 
VA2
 
V
 
V

German Shepherd
V11
V
 
V

German Shepherd

Mar 2, 1968

SchH1

V2

German Shepherd

Feb 12, 1963

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Nov 23, 1962

SchH1
VA2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
 
VA6
V