Una vom Bertholdshof

Pedigree

Una vom Bertholdshof

V

German Shepherd

1976-03-24

SCHH1

DDR SGR 77-78; V

German Shepherd

1973-04-11

SCHH3 FH3, PSH3

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1969-02-07

SchH1
V

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd
SG

German Shepherd

1973-12-30

SCHH1

V

German Shepherd

1971-08-20

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1968-09-12

SchH2/FH1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

SchH1

V

German Shepherd

1971-02-09

SchH3/FH/PSH1

V

German Shepherd

1965-02-19

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-
SG
V

German Shepherd

1968-12-30

SchH1
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1972-03-25

PSH, SCHH 1

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1967-05-12

SchH1
V

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd
V