Ulka vom Grundwald

Pedigree

Ulka vom Grundwald

Female German Shepherd Mar 1, 1992
V

German Shepherd

Aug 12, 1986

FH, SCHH3

SG

German Shepherd

Apr 17, 1977

SchH3

V-INT CH

German Shepherd

Sep 12, 1973

SCHH3/FH/IP3
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Mar 28, 1970

SchH2
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

Sep 8, 1982

IP3

SG

German Shepherd

May 25, 1976

SCHH3 ( SG-BSP ) FH
SG

German Shepherd
VA3
SG

German Shepherd

German Shepherd

May 9, 1976

SchH3
G

German Shepherd
V
V
 
SG

German Shepherd
SG
V
 

German Shepherd

Feb 19, 1986

V

German Shepherd

Mar 19, 1978

SCHH3(V-BSP), IPO3, FH

V

German Shepherd

Nov 12, 1967

SCHH3(V1-BSP), FH
V1

German Shepherd
VA2
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Aug 4, 1974

SCHH2
V

German Shepherd
VA6
V

German Shepherd

German Shepherd

Apr 5, 1979

SchH3

VA16

German Shepherd

Oct 12, 1976

SchH3
VA7

German Shepherd
V1
V
SG

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

Feb 2, 1976

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V17
V