Truxa vom Wickrather Schloß

Pedigree

Truxa vom Wickrather Schloß

SchH1
VA3

German Shepherd

1953-06-28

SCHH3, FH

V2

German Shepherd

1948-12-13

SCHH3

V

German Shepherd

1942-02-21

SchH3/FH
V

German Shepherd
V,CH. (US)
V
V

German Shepherd
V
1939 GVX CH (US)
V

German Shepherd

1947-01-10

SchH1
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

1950-06-04

SchH3

V

German Shepherd

1947-11-14

SchH2

German Shepherd

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1944-07-23

SchH2
'42 VA8

German Shepherd
SGR (HOLL) '34 SA

German Shepherd
'41 VA3

German Shepherd

1959-07-03

SCHH1


German Shepherd

1956-02-04

SchH2

VA1

German Shepherd

1949-07-23

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1953-09-08

SchH2
V, SGR (BRZ)

German Shepherd
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

SchH1

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V
VA1

German Shepherd

1947-02-01

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
V