Treff vom Nahetal

Pedigree

Treff vom Nahetal

Male German Shepherd 1909-08-22
V

German Shepherd

1905-01-23

HGH, SCHH

V

German Shepherd

1899-03-22

1900/01 SGR


1898-05-01

HGH
V

German Shepherd

German Shepherd


V

German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

1901-02-01

HGH


German Shepherd

Add Sire
Add Dam

German Shepherd

1897-06-01

PH

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

1908-04-15

LPRS 1906

German Shepherd

1904-09-18

SH KRH PH


German Shepherd

1902-08-31

PH

German Shepherd

German Shepherd
1902/03 SGRN

German Shepherd

1901-12-14

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1904-07-17

1905 SGR

German Shepherd

1903-04-28

SCHH3
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1901-10-17

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd