Tocoa Karol Von Haus Lusitania

Pedigree

PT,GIB CH Tocoa Karol Von Haus Lusitania

Male Smooth Fox Terrier Jan 30, 2005
AM CH

Smooth Fox Terrier

AM CH

Smooth Fox Terrier

AM CH

Smooth Fox Terrier

AM CH

Smooth Fox Terrier
 
INT/AM/MEX CH
 
CH (AKC)
 

Smooth Fox Terrier
GER CH
AM CH

Smooth Fox Terrier

AM CH

Smooth Fox Terrier
AM CH

Smooth Fox Terrier
 
INT/AM/MEX CH
 
CH (AKC)
 
AM CH

Smooth Fox Terrier

 
INT/AM/MEX CH

Smooth Fox Terrier

CG, ROM, SD
 
CH (AKC)

Smooth Fox Terrier
 
AM CH
AM CH
CH (AKC)

Smooth Fox Terrier
CH (AKC)
 
AM CH
CH (AKC)

Smooth Fox Terrier

 
CH (AKC)

Smooth Fox Terrier
 
CH (AKC)
 
CH (AKC)
CH (AKC)

Smooth Fox Terrier
CH (AKC)
AM CH

Smooth Fox Terrier

Nov 1, 1999

AM CH

Smooth Fox Terrier

Aug 1, 1991

AM.CH

Smooth Fox Terrier

AM CH

Smooth Fox Terrier
CH (AKC)
 
AM CH

Smooth Fox Terrier
AM CH
AM CH
AM. CH

Smooth Fox Terrier

Jan 1, 1991

CH (AKC)

Smooth Fox Terrier
 
AUST CH
AUST CH
AM. CH

Smooth Fox Terrier
Add Sire Name
Add Dam Name
AM CH

Smooth Fox Terrier

Oct 25, 1994

AM/CAN CH

Smooth Fox Terrier

Dec 3, 1990

INT/AM/MEX CH

Smooth Fox Terrier
 
CH (AKC)
 
CH (AKC)
AM CH

Smooth Fox Terrier
CH (AKC)
 
AM CH
AM CH

Smooth Fox Terrier

Jan 1, 1994

AM CH

Smooth Fox Terrier
 
INT/AM/MEX CH
 
CH (AKC)
 
AM CH

Smooth Fox Terrier
AM CH
AM CH