Tochi No Rikimaru Go Ousou

Pedigree

Tochi No Rikimaru Go Ousou

Male Akita JP Oct 26, 1994

Akita
Brindle

Oct 25, 1991


Akita

Oct 26, 1990

Add Sire Name    
 
   
 
Add Dam Name    
 
   
 

Akita

Oct 26, 1991

Add Sire Name    
 
   
 
Add Dam Name    
 
   
 

Akita

Oct 26, 1992


Akita
Red and White

Oct 26, 1990


Akita
Red and White

May 1, 1989

Meiyosho Winner 1992

Akita
Red and White

Akita
Red and White
 

Akita
Red and White

Oct 26, 1987


Akita
Red and White

Akita

Akita

Oct 26, 1990


Akita

Oct 26, 1987


Akita
Red and White
 

Akita
Red and White
Add Sire Name
Add Dam Name

Akita

Oct 26, 1984

Add Sire Name  
 
Add Dam Name