Toby vom Winnloh

Pedigree

V Toby vom Winnloh

SchH3/FH Male German Shepherd Sep 4, 1989
2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3

VA5

German Shepherd

Apr 30, 1974

SchH3
 
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Jan 18, 1970

SchH1
 
VA10

German Shepherd
V5 UK.CH.
V
V

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2

V

German Shepherd

May 28, 1976

SchH3
 
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V1
V
 
VA5

German Shepherd

Mar 17, 1977

SchH3/FH
V 13

German Shepherd
SEL CH (US) V
V
V

German Shepherd
VA1
V
VA8

German Shepherd

Mar 5, 1986

SchH3

VA7

German Shepherd

Jun 8, 1983

SchH3

V

German Shepherd

Feb 28, 1980

SchH3
VA16

German Shepherd
VA7
SG
V

German Shepherd
V27
SG2
V

German Shepherd

Oct 5, 1979

SchH1
V

German Shepherd
VA5
 
V
 
V22

German Shepherd
VA1
V23
V73

German Shepherd

Jan 7, 1984

SchH2

V

German Shepherd

Jul 3, 1981

SchH2
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
VA3
V
VA7

German Shepherd

Aug 19, 1980

SchH3
VA12

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V19
V