Tissy vom Bergland

Pedigree

Tissy vom Bergland

SCHH1
Female German Shepherd 1983-03-05
V

German Shepherd

V

German Shepherd

1969-08-04

SCHH3, FH

VA3

German Shepherd

1962-03-16

SCHH3(V-BSP), FH
V

German Shepherd
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19
V

German Shepherd

1964-05-04

DDR-SIEGERIN 67/68 SCHH 1
V-

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1975-06-21

SCHH1

V

German Shepherd

1971-12-17

SCHH3
V

German Shepherd
V
G
V

German Shepherd
V-
V

German Shepherd

1971-01-16

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

V

German Shepherd

1976-01-19

SCHH2 FH1

V

German Shepherd

1971-12-19

SCHH3 FH PSH1
V

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd

1972-12-18

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd
V
V
G

German Shepherd

1973-07-09

SCHH1

V

German Shepherd

1970-02-25

SchH2/FH
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1967-03-26

HGH
DDR SGR 1968

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG