Timm vom Niemberger Eck

Pedigree

Timm vom Niemberger Eck

Male German Shepherd 1996-06-14
V

German Shepherd

1994-03-18

SCHH3

VA4

German Shepherd

1991-11-24

SCHH3

V

German Shepherd

1989-09-03

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1989-10-04

SchH1
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
V
V

German Shepherd
V
VA6
V2 1994 (BSZS)

German Shepherd

1990-07-15

SchH3

V

German Shepherd

SCHH3
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1983-11-20

SCHH3
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd

1991-10-07

SCHH1

SG18

German Shepherd

1989-01-20

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

1986-03-13

SchH3
2X VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V11
VA8

German Shepherd

1986-07-14

SCHH2
VA1(ESP)

German Shepherd
V22
V
V20

German Shepherd
2X VA1
V

German Shepherd

1989-09-09

SCHH1

VA7

German Shepherd

1983-06-08

SchH3
V

German Shepherd
VA16
V
V

German Shepherd
V
V22

German Shepherd

1986-03-04

SCHH3
VA1

German Shepherd
2X VA1
VA3

German Shepherd
V3 VA3(I) VA1(JP)
VA1