Tessy vom Zellwaldrand

Pedigree

V Tessy vom Zellwaldrand

SCHH1
Female German Shepherd 1996-01-22

German Shepherd

1993-11-03

SchH3

SG1

German Shepherd

1989-06-15

SCHH3

V7

German Shepherd

1985-11-02

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1986-12-17

SchH1
V20

German Shepherd
2X VA1
V13
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

SchH1

VA1

German Shepherd

1987-03-07

SCHH3
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
VA10

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1986-05-14

SchH2
VA7

German Shepherd
VA12
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1991-11-12

SchH1

VA3

German Shepherd

1988-04-12

SCHH3, FH

VA4

German Shepherd

1986-01-29

SCHH3
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V 17

German Shepherd

1985-01-25

SchH3/FH
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd

1990-01-17

SchH2

V

German Shepherd

1987-03-15

SchH3
V3

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1987-08-17

SchH2
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
VA2
V