Tess vom Schwarzhorn

Pedigree

V Tess vom Schwarzhorn

SCHH3
Female German Shepherd 1998-08-23
V

German Shepherd

1994-09-04

SCHH3 (LGA) FH2

V

German Shepherd

1985-09-04

SCHH1

V

German Shepherd

1979-09-25

SchH2/FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

SCHH2,FH

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1986-08-02

SCHH1

V

German Shepherd

1978-12-02

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1981-08-13

SchH1/FH
V

German Shepherd
V
V T:5547/32
V

German Shepherd
V
V
G

German Shepherd

1993-03-08

SCHH1, FH

V

German Shepherd

1983-04-14

SCHH3/PSH1

SG

German Shepherd

1977-01-01

SCHH3/FH/PSH2
V

German Shepherd
V-
V
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1980-03-01

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1989-02-22

SCHH1 FH

V

German Shepherd

(2XDDR-MS) SCHH3 , FH3
V

German Shepherd
V
SG
SG+

German Shepherd
SG

German Shepherd

1984-11-29

SCHH3 (DDR-MS) FH

German Shepherd
SG

German Shepherd
V