Tárnoki-Felvigyázó Ignez

Pedigree
Report Type:

Tárnoki-Felvigyázó Ignez

Female German Shepherd Jan 20, 1997

German Shepherd

0000

V15

German Shepherd

Sep 13, 1986

SchH3/FH

V10

German Shepherd

Nov 11, 1982

SchH3
V

German Shepherd
 
V
V
 
V

German Shepherd
V
V
V21

German Shepherd

Jun 29, 1983

SchH3/FH/IP3
2X VA1

German Shepherd
 
V12
 
V
 
V46

German Shepherd
V 13
V
VA(HU)

German Shepherd

IPO1

VA6

German Shepherd

Dec 10, 1984

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V
V
 
SG3

German Shepherd
V16
 
V

German Shepherd

Nov 4, 1983

Kkl 1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V12
 

German Shepherd

VA4(I) V4

German Shepherd

Mar 8, 1984

SCHH3, FH

VA12

German Shepherd

Feb 25, 1977

SCHH3, FH
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
VA7
V
VA2

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3
V12

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
 
V
 
VA5

German Shepherd

V20

German Shepherd

Mar 10, 1984

SCHH3, IPO3, FH
2X VA1

German Shepherd
 
V12
 
V
 
V13

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Kkl 1
VA2

German Shepherd
V16
 
V
V

German Shepherd
VA1
V