Tamy vom Natoplatz

Pedigree

V Tamy vom Natoplatz

SCHH3
Female German Shepherd 1991-12-15
SG18

German Shepherd

1989-01-20

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

1986-03-13

SchH3

2X VA2

German Shepherd

1981-05-04

SCHH3

American Bulldog
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

1983-08-23

SCHH3
V

German Shepherd
V
V11

German Shepherd
VA3
V
VA8

German Shepherd

1986-07-14

SCHH2

VA1(ESP)

German Shepherd

1984-03-08

SCHH3
V22

German Shepherd
V1( 2X VA1 SPAIN)
V
V

German Shepherd
VA7
V
V20

German Shepherd

1984-03-03

SCHH3, IPO3
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1988-03-18

SCHH1

VA6

German Shepherd

1984-12-10

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

1981-11-28

SCHH3, IPO3, FH, BHP2
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
V
VA5
SG3

German Shepherd

1981-09-19

SCHH1, VH2
V16

German Shepherd
VA12
V
V

German Shepherd
VA2
V
V28

German Shepherd

1985-06-20

SCHH3

V21

German Shepherd

1981-03-10

SCHH3, FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd

1983-03-09

SchH3/FH
V

German Shepherd
V1
VA1

German Shepherd
SG