Stolze vom Blasienberg

Pedigree

Stolze vom Blasienberg

SCHH
Female German Shepherd 1924-05-31

German Shepherd

1921-05-27

SchH

SIEGER 1920 V-

German Shepherd

1918-07-28

PH, AMERICAN GRAND VICTOR 1922

V

German Shepherd

1914-09-03

SchH3
1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd
V

German Shepherd

1913-04-24

1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd

German Shepherd

1916-02-07

V

German Shepherd

1913-04-24

ZPR
1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd

German Shepherd

1914-03-06

V

German Shepherd
V

German Shepherd
SGRN

German Shepherd

SCHH

V, UK.CH.

German Shepherd

1920-06-04

ZPR

V

German Shepherd

1917-10-22

SchH3
V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1917-05-12


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1919-11-19

HGH


German Shepherd

1916-09-05

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1917-07-25

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd
V