Sony vom Heinrichplatz

Pedigree
Report Type:

SG2 Sony vom Heinrichplatz

SCHH 3,IPO 3 Male German Shepherd Dec 8, 2005
VA3

German Shepherd

Sep 5, 2002

SCHH3, FH1

VA2

German Shepherd

Jan 6, 2000

SCHH3

VA8 VA1(CN)

German Shepherd

Apr 27, 1996

SCHH3
V1

German Shepherd
V3
V
V

German Shepherd
VA1
V30
V

German Shepherd

Nov 6, 1994

SCHH2
V7

German Shepherd
V3 (AU)
V
V

German Shepherd
V18
V
SG 31

German Shepherd

Mar 1, 1999

SCHH1

VA2

German Shepherd

May 7, 1994

SCHH3
V

German Shepherd
V
VA4 (NL)
V

German Shepherd
VA3
V
VA2

German Shepherd

Mar 29, 1992

SchH3
VA1

German Shepherd
 
VA4
V
VA5(I) V14

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

Aug 16, 2003

SCHH3

VA5

German Shepherd

Feb 1, 2001

SCHH3

VA4

German Shepherd

May 2, 1995

SchH3
VA1

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V23
V2 VA4(A)
V

German Shepherd

Aug 11, 1997

SCHH1
VA1

German Shepherd
VA1(I)
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SG6 BSZS 1999

German Shepherd

Apr 26, 1998

SCHH3
VA10

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA1
 
VA1
V1 (LG)

German Shepherd

Mar 15, 1997

SCHH2
V

German Shepherd
VA1
V
V1

German Shepherd
V7
V