Slash V Frosted Fudge

Pedigree

ASCA Ch Slash V Frosted Fudge

ASCA Ch

Australian Shepherd

1971-10-01


Australian Shepherd


Australian Shepherd


Australian Shepherd
Add Sire
Add Dam

Australian Shepherd
Add Sire
Add Dam

Australian Shepherd


Australian Shepherd
Add Sire
Add Dam

Australian Shepherd
Add Sire
Add Dam

Australian Shepherd


Australian Shepherd


Australian Shepherd

Australian Shepherd

Australian Shepherd


Australian Shepherd
Add Sire
Add Dam

Australian Shepherd
Add Sire
Add Dam
ASCA Ch

Australian Shepherd


Australian Shepherd


Australian Shepherd

1966-03-09


Australian Shepherd

Australian Shepherd

Australian Shepherd


Australian Shepherd

Australian Shepherd

Australian Shepherd


Australian Shepherd

1966-03-09


Australian Shepherd

Australian Shepherd

Australian Shepherd


Australian Shepherd

Australian Shepherd