Skay vom Schotterhof

Pedigree

V Skay vom Schotterhof

SchH3/FH
Male German Shepherd 1982-12-19
V

German Shepherd

1979-09-05

SCHH3

V

German Shepherd

1976-02-24

SCHH2/FH/PSH1

DDR SGR 77-78; V

German Shepherd

1973-04-11

SCHH3 FH3, PSH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1972-12-24

SCHH3/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1977-02-15

SCHH 1

V

German Shepherd

1969-03-12

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1974-12-01

SCHH2 FH2 PSH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V-

German Shepherd

1975-03-13

SCHH2/FH

V

German Shepherd

1971-12-17

SCHH3

V

German Shepherd

1968-12-30

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1969-11-21

SchH2
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1970-05-16

SCHH1

V

German Shepherd

1967-09-17

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG-
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1968-03-02

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG