Senta vom Sturmsgraben

Pedigree

Senta vom Sturmsgraben

HGH
Female German Shepherd 1945-12-12

German Shepherd

1934-08-07

HGH


German Shepherd

1932-03-07


German Shepherd

1927-08-24


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd
Add Dam

German Shepherd

1942-02-02


German Shepherd

1938-06-26


German Shepherd

1935-01-15

SCHH3/ZPR
VA1

German Shepherd
'34 SA

German Shepherd
VA

German Shepherd

1936-01-16

HGH
SGR (HOLL) '34 SA

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1938-11-24

HGH


German Shepherd

1936-04-28


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1936-01-18


German Shepherd
2X VA1

German Shepherd
V