Sauer's Lady Snow

Pedigree

Sauer's Lady Snow

CD Female White Shepherd Jan 2, 1975

White Shepherd


White Shepherd


White Shepherd

Mar 25, 1971


White Shepherd

White Shepherd

White Shepherd


White Shepherd

White Shepherd

White Shepherd


White Shepherd

Oct 22, 1966


White Shepherd

White Shepherd
 

White Shepherd


White Shepherd

White Shepherd
 

White Shepherd


White Shepherd


German Shepherd

Feb 14, 1966


German Shepherd
CH (US)

German Shepherd

White Shepherd

Sep 4, 1968

 
White Shepherd

White Shepherd

White Shepherd

Sep 4, 1968

 
White Shepherd


White Shepherd

White Shepherd

White Shepherd


White Shepherd

White Shepherd