Sarah vom Hasenborn

Pedigree

V Sarah vom Hasenborn

SchH1 Female German Shepherd Feb 6, 1988
V

German Shepherd

May 29, 1984

SCHH3

V

German Shepherd

Jan 28, 1982

SchH1

VA1

German Shepherd

Sep 16, 1978

SchH3
V

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd
V27
V3
VA3

German Shepherd

Jan 21, 1979

SchH3
V1

German Shepherd
 
V2
V
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

Dec 3, 1981

SchH2

V

German Shepherd

Sep 9, 1979

SchH3
V1

German Shepherd
 
V2
V
V

German Shepherd
VA6 VA1(I)
V

German Shepherd

Aug 20, 1978

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Jul 3, 1981

SchH1

V1

German Shepherd

Feb 12, 1979

SCHH3, FH

VA13

German Shepherd

Oct 19, 1975

SchH3
V

German Shepherd
V15
V
V

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd

May 26, 1974

SCHH2
SEL CH (US) V

German Shepherd
V1
 
SG1
VA8

German Shepherd
VA2
VA4
V

German Shepherd

May 21, 1976

SchH2

V7

German Shepherd

Apr 6, 1973

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Mar 14, 1974

SchH2
2X VA1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V1
 
V