Sandra vom Mönchberg

Pedigree

Sandra vom Mönchberg

SchH1
Female German Shepherd 1985-11-07
V

German Shepherd

1983-09-01

SchH3

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

1978-05-09

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

1980-11-20

SchH1

V

German Shepherd

1977-12-17

SchH3
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1978-10-03

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1980-06-27

SchH1


German Shepherd

1977-03-19

SchH2

VA

German Shepherd

1973-11-23

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

German Shepherd

1973-12-01

SchH1
2X VA1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V7

German Shepherd

1977-04-28

SchH1

VA1

German Shepherd

1972-08-18

SchH3
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1971-09-03

SchH1
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA1
V