Sally Who of Stubbington

Pedigree

Sally Who of Stubbington

Female Dalmatian
Add Sire Name        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Dalmatian


Dalmatian

AKC Ch.

Dalmatian


Dalmatian
 

Dalmatian

Dalmatian


Dalmatian
 

Dalmatian
# - {H+}1{H-}
#

Dalmatian

# - {H+}1{H-}    
 
   
 
#