Roxy vom arbo land

Pedigree

Roxy vom arbo land

Female German Shepherd

German Shepherd

Oct 1, 2008

VA1

German Shepherd

Jan 27, 2002

SCHH3

VA2

German Shepherd

Nov 29, 1999

SCHH3
VA6

German Shepherd
VA8
V1 VA1(I)
V

German Shepherd
VA5
VA2(I) V14
V

German Shepherd

Sep 19, 1999

SCHH2
VA3

German Shepherd
VA2
V31
V

German Shepherd
V2
V

German Shepherd

Dec 27, 2005

VA1

German Shepherd

Apr 4, 2002

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA4
VA4
VA1

German Shepherd
SG3
V
V

German Shepherd

Jan 13, 2002

SCHH3
SG6 BSZS 1999

German Shepherd
VA10
 
V
VA3 BSZS VA1 IGSC

German Shepherd
V6 VA2(A)
V

German Shepherd

Sep 29, 2004


German Shepherd

Apr 10, 1999

VA3(I) V9(BSZS 2001)

German Shepherd

Jan 26, 1997

SCHH3
V

German Shepherd
2X VA2
 
VA3(I) V14
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd

SchH1
VA10

German Shepherd
 
V
V
SG

German Shepherd
V5
V

German Shepherd


German Shepherd

Mar 21, 1997

2X VA2

German Shepherd
 
VA1
VA5(I) V14
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Jan 25, 1998

SCHH1
V2

German Shepherd
VA1
V5

German Shepherd
V1