Rocco vom Stahlhammer

Pedigree

V Rocco vom Stahlhammer

SchH3
Male German Shepherd 1963-12-15

German Shepherd

1961-01-08

SchH3/FH

V

German Shepherd

1957-05-17

SCHH3

VA1

German Shepherd

1953-12-27

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V3

German Shepherd

1953-08-30

SCHH2
2xVA1 (BSZS 1952/1954), Ch (AKC)

German Shepherd
Black & Tan
V
V
V

German Shepherd
V
V6

German Shepherd

1958-05-03

SCHH1

VA4

German Shepherd

1954-12-16

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1955-11-18

SchH1
VA3 CH(US) GV(CAN)

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SchH1

2X VA1

German Shepherd

1956-11-20

SCHH3

V, CAN.GV.

German Shepherd

1954-04-06

SCHH3
V

German Shepherd
VA2
VA3
VA2

German Shepherd
V

German Shepherd

1954-12-31

SchH1
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SchH3/FH


German Shepherd

1950-02-12

SchH3/FH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1953-12-16

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
V