Rita vom Chrysanthemenhof

Pedigree

Rita vom Chrysanthemenhof

SchH1 Female German Shepherd Nov 15, 1971
V

German Shepherd

Mar 7, 1966

SchH3

V

German Shepherd

Sep 1, 1960

SchH3/FH

V

German Shepherd

Sep 19, 1955

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA

German Shepherd

SchH1
V2

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
Add Sire Name
Add Dam Name

German Shepherd

SchH2/FH


German Shepherd

SchH1
Add Sire Name  
 
Add Dam Name  
 

German Shepherd

SchH3
Add Sire Name  
 
Add Dam Name  
 

German Shepherd

May 17, 1964

SchH1

SO. AM. SGR

German Shepherd

Apr 30, 1961

SCHH2

VA1

German Shepherd

Feb 14, 1958

SchH3
VA1

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd
V2
 
V
SG

German Shepherd

May 29, 1954

SCHH1
V2

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
VA1
 

German Shepherd

SchH1

VA3

German Shepherd

Jun 28, 1953

SCHH3, FH
V2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Nov 6, 1955

SchH2
V9

German Shepherd
SG

German Shepherd
V