Pirott vom Geragrund

Pedigree

V Pirott vom Geragrund

SCHH 2
Male German Shepherd 1956-12-06
V

German Shepherd

1954-10-20

SCHH3

V

German Shepherd

1952-03-12

SCHH2

V

German Shepherd

1949-12-04

SCHH3
G

German Shepherd
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1950-02-06

SchH1
V1

German Shepherd
V

German Shepherd
VA
V
SG

German Shepherd

1952-07-14

SCHH1

V

German Shepherd

1949-12-16

SCHH3
V

German Shepherd
V
G

German Shepherd
V

German Shepherd

1948-06-20

V

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1953-06-18

SCHH1

V

German Shepherd

1946-08-20

SchH3

VA1

German Shepherd

1943-04-21

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA
'42 VA1
VA1

German Shepherd

1943-07-03

SchH2

German Shepherd
VA7

German Shepherd
V

German Shepherd

1948-08-02

SchH2

V

German Shepherd

1944-03-30

SchH2
VA-SIEGER

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1945-07-26

SchH2/FH

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA, SGR (HOL)