Pinkstons Erika V Schudys

Pedigree

Pinkstons Erika V Schudys


German Shepherd

V CH (US)

German Shepherd

1975-01-17

SCHH3

V

German Shepherd

1971-12-08

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA3 /CACIB/12 X LG
V

German Shepherd

1972-03-21

SchH1
V 3

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1972-03-21

SchH1

V 3

German Shepherd

1968-03-10

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V4
SG
V

German Shepherd
V5
V

German Shepherd

1967-12-10

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

V

German Shepherd

SCH3

V

German Shepherd

1973-12-21

SCH3

German Shepherd
V
G

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

SCH1
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
Add Sire
Add Dam
V

German Shepherd

1975-04-22

SCHH3

V

German Shepherd

1972-11-22

SchH2

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1971-04-09

VA7

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V