Petrova of Yukak

Pedigree

Petrova of Yukak

Female Samoyed Sep 1, 1918
Am. Ch.

Samoyed

Jan 4, 1916


Samoyed

Nov 26, 1906

 
Am. Ch.

Samoyed

Aug 20, 1904


Samoyed
 
 

Samoyed
Add Sire Name
Add Dam Name

Samoyed


Samoyed
 
 

Samoyed

Samoyed

Apr 15, 1913

 
Samoyed

Rex

Samoyed
Add Sire Name
Add Dam Name

Samoyed
Add Dam Name

Samoyed


Samoyed
Add Sire Name
Add Dam Name

Samoyed
Add Sire Name
Add Dam Name

Samoyed

May 7, 1917

Am. Ch.

Samoyed

Jan 4, 1916


Samoyed

Nov 26, 1906

 
Am. Ch.

Samoyed

Samoyed

Samoyed

Apr 15, 1913

 
Samoyed
Rex

Samoyed

Samoyed

May 30, 1916


Samoyed


Samoyed
May

Samoyed

Samoyed


Samoyed
Add Dam Name