Paula Vom Holland

Pedigree
Report Type:

Paula Vom Holland

Female German Shepherd Dec 5, 2005
V

German Shepherd

Nov 1, 2000

SCHH3

VA (USA)

German Shepherd

Aug 31, 1996

SCHH 3, FH

VA2(N) V18 (BSZS)

German Shepherd

Mar 5, 1993

SchH3
V13

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd
VA4
 
V
V

German Shepherd

Aug 27, 1992

SchH1
V

German Shepherd
VA4
 
V40
V

German Shepherd
V
V
V7 (BSZS)

German Shepherd

Apr 1, 1996

SCHH3

VA7

German Shepherd

Aug 19, 1993

SCHH3
V3

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V39
V
V

German Shepherd

Oct 22, 1993

SCHH2
V19

German Shepherd
VA1
 
V1 (DK)
SG8

German Shepherd
SG1
V
V

German Shepherd

Oct 13, 1999

SCHH1

V

German Shepherd

Jul 30, 1996

SCHH3

VA4

German Shepherd

Nov 24, 1991

SCHH3
V

German Shepherd
VA4
 
V
V

German Shepherd
2X VA1
V
SG4

German Shepherd

Nov 21, 1993

SCHH2
VA1

German Shepherd
VA4
 
V
VA4

German Shepherd
VA5
V
V (USASS)

German Shepherd

Sep 17, 1997

SchH3

V11

German Shepherd

Feb 9, 1993

SCHH3
VA3

German Shepherd
VA4
 
V 17
V

German Shepherd
V7
V
SG

German Shepherd

Aug 1, 1993

SCHH3 FH
VA1

German Shepherd
VA1
 
V3
V

German Shepherd
V
V