Paloma Sternhof

Pedigree
Report Type:

V Paloma Sternhof

SCHH1 Female German Shepherd
V (H)

German Shepherd

IPO1

VA1

German Shepherd

Mar 15, 1990

SCHH3, FH, BHP1

VA1

German Shepherd

Aug 4, 1987

SCHH3, FH
 
VA6

German Shepherd
 
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
V3

German Shepherd

May 20, 1987

SCHH2
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Oct 21, 1991

IPO 1

 
VA1

German Shepherd

Aug 4, 1987

SCHH3, FH
 
VA6

German Shepherd
 
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
BK. HCH

German Shepherd

K.I/3
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
CAC

German Shepherd
VA5
V

German Shepherd

V1

German Shepherd

Jan 26, 1992

SCHH3, ÉLITE A

V3

German Shepherd

Nov 24, 1984

SCHH3 FH
VA2

German Shepherd
V16
 
V
V

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd

Jun 3, 1986

SCHH3 FH
V 34

German Shepherd
V 52
VA5
V

German Shepherd
2X VA1
 
V12
V

German Shepherd

VA6

German Shepherd

Dec 10, 1984

SCHH3, FH
 
2X VA1

German Shepherd
V
 
V
 
SG3

German Shepherd
V16
 
V
V

German Shepherd

Oct 21, 1991

IPO 1
 
VA1

German Shepherd
 
VA6
 
V
BK. HCH

German Shepherd
2X VA1
 
CAC