Oxana von der Posthalterey Ahlen

Pedigree

Oxana von der Posthalterey Ahlen

Female German Shepherd 1999-01-10
SG6

German Shepherd

1996-09-28

SCHH3

VA1

German Shepherd

1987-08-04

SCHH3, FH

VA6

German Shepherd

1984-12-10

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V
V
SG3

German Shepherd
V16
V
V

German Shepherd

1984-08-28

SchH3
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

1992-12-23

SCHH1

VA4(A) V11

German Shepherd

1989-01-16

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
VA3 (I)
V
V

German Shepherd

SCHH2
VA1 (FRANCE - SPAIN)

German Shepherd
2X VA1
V
SG

German Shepherd
VA6
SG

German Shepherd

1996-06-12

SG

German Shepherd

1994-03-18

VA4

German Shepherd

1991-11-24

SCHH3
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
2X VA1
V
V2 1994 (BSZS)

German Shepherd

1990-07-15

SchH3
V

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1994-03-19

V13

German Shepherd

1990-12-16

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd
V16
V4
V40

German Shepherd

1986-03-05

SchH3/FH/IP3
VA9 (I)

German Shepherd
V3 VA3(I) VA1(JP)
V
V6

German Shepherd
V1
V