Ossa vom Muldental

Pedigree

Ossa vom Muldental

VA

German Shepherd

1998-08-09

SCHH3

V8 VA1(S) SUCH

German Shepherd

1996-03-15

SCHH3

VA8

German Shepherd

1993-07-01

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA1
V3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1994-02-05

SCHH1
V INTUCH SUCH

German Shepherd
VA5
V

German Shepherd
SG3
SG
V

German Shepherd

1994-08-03

SCHH2

VA1

German Shepherd

1990-01-28

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA7
V5
V

German Shepherd

1990-02-21

SchH1
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1997-10-11

SCHH1

V6

German Shepherd

1990-12-24

SCHH3, IPO2

V4

German Shepherd

1988-10-30

SchH3
VA7

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

1987-09-20

SCHH1
V2

German Shepherd
2X VA1
VA3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1994-11-28

SCHH1

VA1

German Shepherd

1987-08-04

SCHH3, FH
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

SchH1
VA1

German Shepherd
VA4
V

German Shepherd
V3
V