Orlando vom Monsato

Pedigree

Orlando vom Monsato

Male German Shepherd Nov 8, 1991
V (LGZS)

German Shepherd

Mar 30, 1989

SCHH3 FH KKL1 LBZ.

V (BSZS)

German Shepherd

Dec 23, 1985

SchH3

VA10

German Shepherd

Oct 4, 1981

SCHH3
VA1

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
V22
V

German Shepherd

Aug 22, 1983

SchH2
V77

German Shepherd
VA5
 
VA1
SG

German Shepherd
VA16
V
V

German Shepherd

Apr 28, 1984

SchH1

2X VA2

German Shepherd

May 4, 1981

SCHH3
V

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd

Sep 20, 1980

SchH2
V 14

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd

Jul 4, 1988

V2

German Shepherd

May 17, 1984

SCHH3, IPO3(SG-BSPCH), FH

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
VA3

German Shepherd

Jan 21, 1979

SchH3
 
V1

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
VA5
 
V

German Shepherd

V

German Shepherd

Jan 28, 1982

SchH1
VA1

German Shepherd
 
V
V
VA3

German Shepherd
 
V1
V

German Shepherd

VA1

German Shepherd
 
V1
V
V

German Shepherd
VA2
V