Ora vom Kirchgarten

Pedigree

Ora vom Kirchgarten

Female German Shepherd Dec 31, 1987
V60

German Shepherd

Mar 2, 1985

SchH3/FH

VA10

German Shepherd

Oct 4, 1981

SCHH3

VA1

German Shepherd

Sep 16, 1978

SchH3
V

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd
V27
V3
V

German Shepherd

Oct 5, 1979

SchH1
V

German Shepherd
VA5
 
V
V22

German Shepherd
VA1
V23
V

German Shepherd

Oct 20, 1982

SchH3

V

German Shepherd

Feb 20, 1980

SchH3/FH
VA5

German Shepherd
 
VA2
V
VA3

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd

Nov 9, 1977

SchH3
 
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
SEL CH (US) V
SG

German Shepherd

Aug 9, 1983

SchH1

VA5

German Shepherd

Apr 30, 1974

SchH3

 
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

Mar 31, 1967

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

Jul 31, 1970

SchH1
V

German Shepherd
VA4
 
V
V

German Shepherd
VA4
 
V
V

German Shepherd

Nov 9, 1977

SchH3

 
VA1

German Shepherd

May 3, 1968

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V9
V
V

German Shepherd

Mar 11, 1974

HGH
SEL CH (US) V

German Shepherd
V1
 
SG1
SG

German Shepherd
V
V