Onja vom Paradiesgarten

Pedigree

Onja vom Paradiesgarten

CHH3 KKLª 1
Female German Shepherd 1987-08-13
V

German Shepherd

1985-03-09

SCHH3/FH/IP3

2X VA1

German Shepherd

1981-11-28

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

1982-02-02

SchH3

V

German Shepherd

1975-08-02

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA2
V
SG

German Shepherd

1978-12-03

SchH1
V2 CH (UK)

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1985-07-23

V

German Shepherd

1982-03-21

SchH3/IP3

VA9 (I)

German Shepherd

1979-12-31

SchH3
V3 VA3(I) VA1(JP)

German Shepherd
VA1(DK)
V
V

German Shepherd
V 3-VA (ITA)
V
V

German Shepherd

SchH1/IP2
VA2

German Shepherd
V
VA4
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1977-09-10

SCHH3 IP2

V

German Shepherd

1974-12-04

SchH3
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1972-05-25

SchH1
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
V
V