Onix vom Helmeufer

Pedigree

Onix vom Helmeufer

Male German Shepherd 2002-02-14

German Shepherd

1995-04-10

V

German Shepherd

1989-05-26

SchH3

VA1

German Shepherd

1987-03-07

SCHH3
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
VA10

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1986-05-14

SchH2
VA7

German Shepherd
VA12
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1989-08-28

V

German Shepherd

1987-03-12

SchH3
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
VA7

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1986-04-13

SchH2
V

German Shepherd
2X VA1
VA8

German Shepherd
V

German Shepherd

1997-03-15

V

German Shepherd

1994-10-01

SchH3

2X VA2

German Shepherd

1991-11-22

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA4
V
VA5(I) V14

German Shepherd
2X VA1
V
V25

German Shepherd

1989-11-01

SCHH2
VA1

German Shepherd
VA6
VA10
VA5

German Shepherd
V3
V20

German Shepherd

1992-07-20


German Shepherd

1987-12-28

V3

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V12
V13

German Shepherd

1988-09-16

V,CAC,4X KV

German Shepherd

German Shepherd
V