Oliver vom Piastendamm

Pedigree

V Oliver vom Piastendamm

SchH2
V

German Shepherd

1967-05-01

SchH3


German Shepherd

1961-02-12

SchH2

V

German Shepherd

1958-02-06

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
2xVA1 (BSZS 1952/1954), Ch (AKC)

German Shepherd

SchH2

German Shepherd
VA2

German Shepherd

German Shepherd

SchH2

V

German Shepherd

1958-02-04

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1955-12-03

SchH1
VA

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
VA1
VA6
V

German Shepherd

1968-03-07

SchH2

V

German Shepherd

1962-08-14

SchH3/FH

VA1

German Shepherd

1958-04-19

SCHH3
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1958-11-03

SchH2
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
G
V

German Shepherd

1962-06-13

V3

German Shepherd

1957-10-19

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA1
V
VA2

German Shepherd

German Shepherd

1954-11-17

SchH1
V

German Shepherd
V
VA1
V

German Shepherd
V
VA8