Nickor vom Pleystrang

Pedigree
Report Type:

V Nickor vom Pleystrang

SCHH 3 Male German Shepherd Jun 16, 1997
V4

German Shepherd

Apr 26, 1994

SCHH3, IPO3, FH2

VA1

German Shepherd

Dec 19, 1989

SCHH3

VA4

German Shepherd

Jan 29, 1986

SCHH3
VA7

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd

Feb 4, 1988

IPO1
VA(ARG)

German Shepherd
2X VA1
 
SG3
 
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Mar 4, 1991

SCHH3, IPO2

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
 
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
 
V
 
VA5
V

German Shepherd

Mar 12, 1987

SchH3
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
 
VA7

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

SchH1

V2

German Shepherd

Jun 1, 1991

SchH3 FH

V1

German Shepherd

Jan 14, 1989

SCHH3/FH/IP3
V3

German Shepherd
VA2
V
 
V

German Shepherd
VA3 (I)
V
 
V

German Shepherd

Sep 20, 1987

SCHH1
V2

German Shepherd
2X VA1
 
VA3
V

German Shepherd
 
V
 
V
 
V

German Shepherd

SchH1

V23

German Shepherd

Oct 21, 1987

SchH3
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Oct 23, 1985

SCHH1
V

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd
VA1
V