Nicko vom Schloss Runding

Pedigree

Nicko vom Schloss Runding

Male German Shepherd Nov 30, 1998
V3 (BSZS)

German Shepherd

Mar 16, 1996

SchH3

V

German Shepherd

Oct 16, 1993

SCHH3, FH

VA2(A)

German Shepherd

Jan 19, 1991

SCHH3, FH
VA5

German Shepherd
VA1
V
 
V

German Shepherd
VA4
 
V
VA5(I) V14

German Shepherd

Oct 1, 1988

SCHH3
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

Mar 17, 1994

SchH1

VA5

German Shepherd

Sep 20, 1990

SchH3
VA1

German Shepherd
VA6
 
VA10
V

German Shepherd
V
V11
V

German Shepherd

Sep 13, 1991

SchH2
VA1

German Shepherd
 
VA6
 
V
V

German Shepherd
 
V21
V
V

German Shepherd

Jun 8, 1994

SCHH 1

V17

German Shepherd

Jun 26, 1991

SchH3/FH

VA3

German Shepherd

Apr 12, 1988

SCHH3, FH
VA4

German Shepherd
 
VA7
V
 
V 17

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd

Apr 16, 1985

SchH1
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V

German Shepherd
V 14
V

German Shepherd

Sep 13, 1991

SchH1

VA1

German Shepherd

Aug 4, 1987

SCHH3, FH
 
VA6

German Shepherd
 
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd

Jun 2, 1988

SchH1
 
V21

German Shepherd
VA7
V21
V

German Shepherd
V
V