Nicki von der Hopfenhalle

Pedigree

V Nicki von der Hopfenhalle

SchH1 Female German Shepherd
VA10

German Shepherd

Jan 1, 1994

SCHH3, FH

V

German Shepherd

Apr 8, 1991

SchH3

VA1

German Shepherd

Aug 4, 1987

SCHH3, FH
 
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd

Apr 19, 1988

SchH1
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
V

German Shepherd
V27
V
V

German Shepherd

Mar 12, 1991

SchH1

VA3

German Shepherd

Feb 26, 1986

SCHH3, IPO3, FH
VA7

German Shepherd
V
VA1
V

German Shepherd
VA1
V
VA5

German Shepherd

Mar 12, 1989

SchH3
VA8

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V7
V
SG

German Shepherd

Oct 19, 1994

SchH1

V5

German Shepherd

May 21, 1992

SCHH3

VA1

German Shepherd

Mar 15, 1990

SCHH3, FH, BHP1
VA1

German Shepherd
 
VA6
V
V3

German Shepherd
VA7
 
V
VA2

German Shepherd

Apr 20, 1988

SCHH3
V50

German Shepherd
VA7
 
V
 
VA10

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Oct 12, 1992

SchH1

V27

German Shepherd

Jan 27, 1990

SCHH3, FH
VA4

German Shepherd
VA7
 
V
 
V

German Shepherd
V3
V
V

German Shepherd

Jul 18, 1989

SchH1
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
V
VA5

German Shepherd
V
V