Nestroy vom Hohen Haus

Pedigree
Report Type:

V Nestroy vom Hohen Haus

SCHH 3,IPO 1,OPO 1 Male German Shepherd Dec 15, 2005
V

German Shepherd

Dec 20, 2002

OEPO3

2X VA1

German Shepherd

Apr 7, 2000

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

Jan 7, 1998

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA1(I)
V
VA1

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

Dec 28, 1996

SCHH1
VA1(ESP)

German Shepherd
V13
V
V3

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Nov 29, 1998

V

German Shepherd

Oct 1, 1996

SCHH3
 
V3

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V27
V SG120 (BSZS'92)
V

German Shepherd

Apr 6, 1990

SchH2
 
V3

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V13
V21
V1

German Shepherd

Sep 12, 2003

SCHH II

V (ÖBSZS)

German Shepherd

Jul 16, 2001

SCHH3

VA10

German Shepherd

Nov 6, 1998

SCHH3
VA8

German Shepherd
V2
V26
V

German Shepherd
VA4
 
VA6
V

German Shepherd

Mar 7, 1999

SCHH3 FH3(Ö)
V3 (BSZS)

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V6
V
V

German Shepherd

Nov 11, 2000

SCHH3

V

German Shepherd

Sep 6, 1998

SchH3
VA4

German Shepherd
VA1
V
VA(CA)

German Shepherd
SG1
V
V

German Shepherd

Dec 5, 1998

SCHH2 IPO1
V

German Shepherd
 
V3
V
V

German Shepherd
VA4
 
V